MyBB Dizayn - MyBB, Webmaster, E-Ticaret Forumu Kodlama PHP Varsayılan Değer Alan Fonksiyonlar
23-09-2019 Saat: 15:06

Varsayılan Değer Alan Fonksiyonlar

Tanımlı olan bir fonksiyonu çağırırken tanımlamasında belirtilen sayıda ve tipte parametre göndermek gerekmektdir. Eğer fonksiyonun beklediği parametreler gelmezse fonksiyon hata verecektir. Bu durumda fonksiyonun hatasız çalışması için parametrelere varsayılan değer ataması yapılır.

Eğer fonksiyonun beklediği parametre gelmezse varsayılan değeri, gelirse gelen değerler kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.
PHP Kod:
<?php
function ortalama($not1,$not2,$not3){
$ort=($not1+$not2+$not3)/3;
return 
$ort;
}

echo 
“Ortalama=,ortalama(60,90); // hata verecektir. fonksiyon 3 parametre istiyor
?>

Örnekte gönderilen notların ortalamasını bulmak istiyoruz. Fonksiyon tanımlamasına bakıldığında 3 tane parametre yani not beklediği görüldüğü halde 2 tane not gönderilerek çağırılmış. Bundan dolayı hata oluşmaktadır. Hatayı engellemek için 3. not için varsayılan değer ataması yapalım.
PHP Kod:
<?php
function ortalama($not1,$not2,$not3=“yok”){
if (
$not3==“yok”)
$ort=($not1+$not2)/2;
else
$ort=($not1+$not2+$not3)/3;
return 
$ort;
}

echo 
“Ortalama=,ortalama(60,90); // hatasız çalışacaktır.
echo <br>;
echo 
“Ortalama=,ortalama(60,90,30); // hatasız çalışacaktır.
?>

Eğer 3. not gönderilmezse “yok” olarak kabul edilir ve iki notun ortalaması, değilse 3. not gönderilmiş demektir. Bu durumda da üç notun ortalaması hesaplanarak gönderiliyor.

Örnek: Aldığı metni aldığı renkte ekrana yazdıralım. Eğer renk belirtilmezse siyah renkte yazdırılsın.
PHP Kod:
<?php
function yaz($metin,$renk=#000000”){
echo <font color=\”$renk\>$metin</font>;
}

echo 
yaz(“Bir musibet bin nasihatttan iyidir!,“blue”);
echo 
<br>;
echo 
yaz(“Çalışan demir ışıldar!); // renk gönderilmediğinden varsayılan olarak siyah yazılır
?>

Örnek: Dairenin alanını hesaplayan fonksiyonu yazalım. Eğer pi değeri belirtilmezse 3.14 kabul edilsin.
PHP Kod:
<?php
function daire($r,$pi=“3.14″){
$sonuc=$pi$r$r;
return 
$sonuc;
}

echo 
“Alan=,daire(4,3); // ekrana Alan=48 yazar. $pi=3 kullanıldı
echo <br>;
echo 
“Alan=,daire(4); // ekrana Alan=50.24 yazar. $pi=3.14 kullanıldı
?>

Örnek: Aldığı sayının belirtilen yüzdesini hesaplayan fonksiyonu tanımlayalım. Eğer yüzdesi belirtilmezse sayının kendisi gönderilsin.
PHP Kod:
<?php
function us_al($sayi,$üs=2){
$sonuc=1;
for(
$i=1;$i<=$üs;$i++)
$sonuc*=$sayi;
return 
$sonuc;
}

echo 
“5<sup>3</sup>=,us_al(5,3);
echo 
<br>;
echo 
“4<sup>5</sup>=,us_al(4,5);
echo 
<br>;
echo 
“4<sup>2</sup>=,us_al(4); // üs 2 kabul edildi
?>

Örnek: Aldığı notun 5 üzerinden karşılığını sayı olarak yada yazı olarak gönderen fonksiyonu tanımlayalım.
PHP Kod:
<?php
function karne($notu,$bicimi=“sayi”){
$sayi=array(0,1,2,3,4,5);
$yazi=array(“Başarısız”,“Kalır”,“Geçer”,“Orta”,“İyi”,“Pekiyi”);
switch (
$notu){
case (
$notu>=85 and $notu<=100): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[5]:$yazi[5]; break;
case (
$notu>=70 and $notu<=84): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[4]:$yazi[4]; break;
case (
$notu>=55 and $notu<=69): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[3]:$yazi[3]; break;
case (
$notu>=45 and $notu<=54): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[2]:$yazi[2]; break;
case (
$notu>=25 and $notu<=44): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[1]:$yazi[1]; break;
case (
$notu>=and $notu<=24): $sonuc=($bicimi==“sayi”)?$sayi[0]:$yazi[0]; break;
default: 
$sonuc=“HataGeçersiz not!;
}
return 
$sonuc;
}

echo 
“Karne notunuz .karne(62).“ .karne(62,“yazi”).“ ;
echo 
<br>;
echo 
“Karne notunuz .karne(-5).“ .karne(-5,“yazi”).“ ;
?>
Beğenenler:

Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Discord
E-mail Gönderin
Bizi Arayın
Whatsapp Mesaj Gönder